دو روش لذت بردن از سفر

خدمات خصوصی

خدماتی مشابه یک ترمینال خصوصی به مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه ارائه می دهد. این جایگاه تشریفات که به موازات ترمینال مسافری فرودگاه و در مقابل برج مراقبت و در سه طبقه همراه با پارکینگ اختصاصی ساخته شده است دارای امکانات متنوعی نظیر ورودی اختصاصی، پارکینگ اختصاصی، سوئیت های یک و دو خوابه است.

ضمن اینکه استفاده از خدمات سی آی پی فرودگاه برای همه مردمی که شرایط پرداخت هزینه را داشته باشند، امکان‌پذیر است. در حالی که این چنین امکانی در وی آی پی صرفا برای افرادی امکان‌پذیر است که نیاز به امنیت دارند

خدمات

 • سوییت اختصاصی
 • اتومبیل اختصاصی برای فرودگاه / خانه
 • وعده های غذایی ویژه توسط بهترین آشپز
 • اتاق جلسه
 • تخت راحت برای استراحت
 • وسایل سرگرمی برای کودکان
 • انجام کلیه کارهای ورورد / خروج کشور
 • همراهی شما از / تا هواپیما
 • اینترنت پر سرعت رایگان
 • مناسب برای کودکان
 • دوستدار حیوانات

خدمات خصوصی

خدماتی مشابه یک ترمینال خصوصی به مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه ارائه می دهد. این جایگاه تشریفات که به موازات ترمینال مسافری فرودگاه و در مقابل برج مراقبت و در سه طبقه همراه با پارکینگ اختصاصی ساخته شده است دارای امکانات متنوعی نظیر ورودی اختصاصی، پارکینگ اختصاصی، سوئیت های یک و دو خوابه است.

ضمن اینکه استفاده از خدمات سی آی پی فرودگاه برای همه مردمی که شرایط پرداخت هزینه را داشته باشند، امکان‌پذیر است. در حالی که این چنین امکانی در وی آی پی صرفا برای افرادی امکان‌پذیر است که نیاز به امنیت دارند

خدمات

 • سوییت اختصاصی
 • اتومبیل اختصاصی برای فرودگاه / خانه
 • وعده های غذایی ویژه توسط بهترین آشپز
 • اتاق جلسه
 • تخت راحت برای استراحت
 • وسایل سرگرمی برای کودکان
 • انجام کلیه کارهای ورورد / خروج کشور
 • همراهی شما از / تا هواپیما
 • اینترنت پر سرعت رایگان
 • مناسب برای کودکان
 • دوستدار حیوانات
90009095