قوانین و مقررات وب سایت رویال سی آی پی


این سایت طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت می کند و تمامی کاربران موظفند هیچگونه مطلب سیاسی یا مغایر با شئونات اخلاقی کشور ایران را در این سایت قرار ندهند در صورت بروز این امر تبعات این موضوع بر عهده خود آن شخص می باشد

مقررات سایت به شرح ذیل می باشد :

شرایط کلی رزرو و خرید خدمات :

90009095