هواپیماهای امروزی مجهز به ویژگی‌های ایمنی پیشرفته هستند و از پروتکل‌های سختگیرانه پیروی می‌کنند. با این حال، با چندین بخش

ادامه مطلب